Ceník

Použití jednorázového vyšetřovacího zrcadla 60,- Kč
Kompletní vyšetření před umělým přerušením těhotenství včetně sepsání žádosti 1200,- Kč
Předpis léků na oddálení menstruace na vlastní žádost 200,- Kč
Citlivý těhotenský test z moči 100 Kč
Ultrazvuková fotografie plodu 1 ks 120 Kč
Cytologie do tekutého media ThinPrep 600 Kč
Zpětné vyhledání dokumentace v archivu do 5 let od poslední návštěvy (po 5 letech je dokumentace skartována dle vyhlášky č. 98/2012 Sb.) 500 Kč
Jiné očkování na vlastní žádost (chřipka, žloutenka, klíště) 250 Kč
Vyplnění tiskopisu, zprávy pro nezdravotní pojišťovnu 500 Kč
Injekční antikoncepce Depo-Provera, Sayana 500 Kč
Aplikace injekce 60 Kč
Zavedení nehormonálního nitroděložního tělíska 2000 Kč

Zavedení nitroděložního tělíska Mirena, Kyleena (hormonální, včetně záruky) na 6 let

6500 Kč

Zavedení nitroděložního tělíska Jaydess (hormonální, včetně záruky)

5500 Kč
Test na COVID-19  100 Kč